Bloedserieus vzw is een toffe bende studenten die, samen met het Rode Kruis, jongeren overtuigt om donor te worden.

We zijn vertegenwoordigd in zes studentensteden: Antwerpen, Brussel, Diepenbeek, Gent, Kortrijk en Leuven. In deze steden kan je twee keer per academiejaar bloed gaan geven.

Bloedserieus is ondertussen een vaste waarde geworden in zes studentensteden. De kiem voor het succes werd 25 jaar geleden gelegd in Leuven. Wat begon als een kleinschalig initiatief, groeide in al die jaren uit tot een heus massa-event.

Het verhaal van Bloedserieus werd in die 25 jaar uitgebreid over andere studentensteden en kende een exponentiële groei. Wat begon in Leuven kreeg gevolg in Gent, Antwerpen, Brussel, Diepenbeek en Kortrijk. Elke editie opnieuw slagen deze studentensteden erin om intussen meer dan 18.000 studenten te overtuigen om bloed te geven.

Aan het roer van de VZW Bloedserieus staat de Raad van Bestuur.

Leden Raad van Bestuur

Voorzitter: Nele

Nele de Vos is Manager Donorrelaties bij Rode Kruis-Vlaanderen. Ze werkt 10 jaar binnen de Dienst voor het Bloed van het Rode Kruis. Zorgen voor instroom van voldoende én veilig bloed is de uitdaging van elke dag. Nele is mama van twee tieners, houdt van reizen en natuur.

Als voorzitter van de VZW Bloedserieus is ze aanspreekpunt voor stadsverantwoordelijken, operationeel verantwoordelijken binnen Rode Kruis-Vlaanderen en de leden van de Raad van Bestuur. Ze houdt ook een vinger aan de pols bij de financiële partners van de VZW.

Stel je vraag aan Nele voorzitterATbloedserieus.be

Ondervoorzitter: Tjeng

Tjeng heeft Toegepaste Taalkunde gestudeerd aan de Universiteit Antwerpen en werkt ondertussen als customer services representative bij Chemours. In het academiejaar 2015-2016 is ze begonnen als lokale goodiebag verantwoordelijke voor de Stadscampus. Een jaar later heeft ze zich kandidaat gesteld als nationaal goodiebag verantwoordelijke. In 2017-2018 is ze ook nog lokale voorzitter geworden van de Universiteit Antwerpen Stadscampus. Ondertussen is Tjeng ondervoorzitter geworden en hoopt ze om samen met heel het bestuur een nieuwe dynamiek te geven aan de vzw.

Als ondervoorzitter heeft Tjeng samen met de voorzitter, Nele, een coördinerende rol over de verschillende werkgroepen. Samen met de andere leden stippelt ze de strategie en visie van de vzw uit. Jaarlijks maakt ze een analyse van de opkomsten in de steden en worden de verwachtingen voor volgende edities opgemaakt. Ze leidt ook de Algemene Vergaderingen met de steden, waarin hen alle informatie en stand van zaken wordt meegedeeld. Tijdens deze vergaderingen hebben de steden ook de kans met opmerkingen en initiatieven naar voren te komen. Tot slot heeft ze ook een rol als aanspreekpunt voor de steden en lokale vrijwilligers wanneer ze met problemen of vragen zitten die niet gerelateerd zijn aan één van de specifieke werkgroepen. Ook bij problemen tussen de steden en lokale contactpersonen van het Rode Kruis (Donorrelaties) kan zij optreden als tussenpersoon.

Tjeng kan je mailen via ondervoorzitterATbloedserieus.be

Secretaris: Laurentijn

Laurentijn studeerde Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. In 2012 startte hij als medewerker in Bloedserieus Gent. Van af het academiejaar 2014-2015 was hij ondersteuning in Gent. In 2016 studeerde hij af en startte zijn doctoraat, om de band met Bloedserieus niet te verliezen stelde hij zich kandidaat als Secretaris voor de Raad van Bestuur van Bloedserieus vzw in 2017.

Als secretaris is Laurentijn verantwoordelijke voor de verslagen van de Algemene Vergaderingen en de Raad van Bestuur, hij stuurt de uitnodigingen uit en stelt de agenda op. Hiernaast is hij verantwoordelijk voor het opmaken van de contactenlijst. Als lid van de Raad van Bestuur stippelt hij mee de visie van Bloedserieus vzw uit.

Contacteer Laurentijn secretarisATbloedserieus.be

Verantwoordelijke financiën: Kobe

Kobe Kellens is 22 jaar, studeerde af als bouwkundig ingenieur en wil anderen helpen door bloed te doneren. Na de inzamelacties in Diepenbeek is hij nu verantwoordelijk voor de financiële kant van de VZW.

Naast het centrale financiële aanspreekpunt, worden ook de begroting, boekhouding en financiële ‘partners’ door hem beheerd. Gedurende het jaar wordt van de steden financiële verantwoordelijkheid verwacht, in het verantwoorden van uitgaven. De stedelijke (financieel) verantwoordelijke dragen op deze manier bij tot een geslaagde audit op het einde van het jaar. Tot slot stippelt hij als lid van de RvB mee de visie en missie van de VZW uit.

Bereik Kobe via financienATbloedserieus.be

Verantwoordelijke goodiebag: Dieuwke

Dieuwke doet een opleiding tot conferentietolk aan de KU Leuven in Antwerpen. Ze heeft een bachelor in de Toegepaste Taalkunde en een master in de Europese studies. In augustus 2018 i s ze begonnen als lid van de Raad van Bestuur bij Bloedserieus.

Dieuwke is verantwoordelijk voor de goodiebag die alle donoren ontvangen na hun bloeddonatie. Samen met haar werkgroep contacteer ze potentiële sponsoren. Wanneer er een deal gesloten wordt, is zij de tussenpersoon en ze houdt zich daarnaast bezig met de sponsorlijst en sponsorvisibiliteit tijdens de Bloedserieusperiode.

 

Deel je ideetjes met Dieuwke via goodiebagATbloedserieus.be

Verantwoordelijke campagnes: Marjolein

Marjolein Van daele is verantwoordelijke ‘campagne’ van Bloedserieus. Daarnaast werkt ze als Junior Communication Expert bij Rode Kruis-Vlaanderen. Bloedserieus is een van haar vele projecten, net zoals de interne communicatie binnen de organisatie en het organiseren van evenementen.

Je kan bij Marjolein terecht voor alle vragen in verband met campagnemateriaal en promoacties voor Bloedserieus via campagneATbloedserieus.be

Verantwoordelijke werkgroep ondersteuning: Karel

Karel Biesemans is 23 jaar en studeerde af als bio-ingenieur. Momenteel werkt hij als projectingenieur bij een consultancybureau dat actief is in de bodemsanering en -onderzoek. In 2012 startte hij als vrijwilliger bij Bloedserieus in Leuven. Vervolgens nam hij in 2013 en 2014 de taak als bestuurslid binnen Bloedserieus Leuven op zich. Na zijn thesisjaar kon hij het nog steeds niet laten om Bloedserieus vaarwel te zeggen en werd daarom lid van de raad van bestuur van de Bloedserieus vzw waar hij de functie van verantwoordelijke werkgroep ondersteuning op zich neemt.

Als verantwoordelijke van werkgroep ondersteuning organiseert Karel verschillende activiteiten (oa. een kennismakingsweekend en eindfeest) voor de leden van de verschillende steden om de onderlinge band te versterken. Verder bezoekt hij geregeld de inzamelacties van de verschillende steden. Als lid van de Raad van Bestuur stippelt hij mee de visie van Bloedserieus vzw uit.

Mail Karel ondersteuningATbloedserieus.be