Indien je je registreert voor de wedstrijd “maak kans op één van de 12 combitickets voor pukkelpop”, verwerkt Bloedserieus VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen je persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke om je op de hoogte te houden over je deelname aan deze wedstrijd en over haar activiteiten. Bloedserieus doet dit op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten als VZW.

Indien je je registreert voor deze wedstrijd, dan zal Rode Kruis-Vlaanderen het feit dat je plasma of bloed hebt gegeven en het aantal donaties (enkel het bestaan van je donatie, niet je gezondheidsgegevens) tijdens de duur van de wedstrijd terugkoppelen naar Bloedserieus om de winnaar van de wedstrijd te kunnen bepalen (enkel personen die effectief 6 maal plasma of bloed geven, maken immers kans op één van de 12 combitickets). Indien je niet wenst dat Rode Kruis-Vlaanderen het feit dat je plasma of bloed hebt gegeven terugkoppelt naar Bloedserieus in het kader van deze wedstrijd, kan je helaas niet deelnemen aan de wedstrijd. Je dient dus akkoord te gaan met de doorgifte van het feit dat je plasma of bloed hebt gegeven en het aantal donaties door Rode Kruis-Vlaanderen aan Bloedserieus.

Bloedserieus bewaart je persoonsgegevens zolang je deelneemt aan of interesse vertoont voor de bloed- of plasma donatie.

Je persoonsgegevens worden meegedeeld aan Rode Kruis-Vlaanderen, aan onderaannemers die in opdracht verwerken (verwerkers) en aan publieke overheden wanneer dit wettelijk verplicht is.

Onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten bepaald door de wet, heb je het recht om je persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren, te wissen, te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Als Bloedserieus je persoonsgegevens verwerkt op basis van je toestemming, kan je deze steeds intrekken.

Indien je je rechten wenst uit te oefenen, kan je Bloedserieus VZW contacteren per brief (Bloedserieus VZW, Motstraat 40, 2800 Mechelen).

Je kan ook steeds een klacht indien bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat , 1000 Brussel, commission@privacycommission.be, tel +32 2 274 48 00.